ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ,,

ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ,,

1 thought on “ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ,,

 1. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd”
  on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the
  coronavirus scare!

  ~Alex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *